lean materiały szkolenia

Dynamiczny rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta ma swoje korzenie w Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem wszystkich czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a równocześnie absolutnie zbędnych. lean Najistotniejszym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnowania zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i eksploatowanych surowców. Zastosowanie metod lean management stwarza szansę uzyskania takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki wzajemne w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co istotne rozwiązania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to sprawność dokonania weryfikacji, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.

Czytaj więcej